ทานเค็มมากมีผลให้ควรระวังเป็นโรคไต

ขณะทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต เข้าร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมกับมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ภายในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลายเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากมาย

 
ซึ่งภายในสมัยนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้มีนโยบายพร้อมทั้งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงและพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมทั้งผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ภายในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ พร้อมกับผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นจำนวนมาก จะมีการมีผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมกับยังทำให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย โรคไต เช่น โรคหัวใจ หรือจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นอาทิ
 
โรคไต
ทำให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก และสัปดาห์วันไตโลกภายในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมกับโรคออื่น ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม  ก็ย่อมจะทราบข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน